thủ tục bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

in tem bảo hành - bếp từ nhật

HOPLONGTECH., JSC Home MITSUBISHI PLC FX Mitsubishi-HopLongTech Bảng giá PLC FX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG
Số 412 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Hotline: 0975 763 681 - Email : info@hoplongtech.com.vn

 

giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc lá, giấy phép kinh doanh thuốc lá, thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam

JA slide show

Bảng giá PLC FX

User Rating: / 24
PoorBest 

Bảng giá PLC Mitsubishi 2012

Mã sản phẩm Input Output Power Supply Đơn giá
2012 (VND)
FX3U-16MR/ES-A 24VDC Sink/Source 8points Relay 8points 100-240VAC 13,932,000
FX3U-16MT/ES-A 24VDC Sink/Source 8points or 8points 14,281,000
FX3U-32MR/ES-A 24VDC Sink/Source 16points Relay 16points 20,639,000
FX3U-32MT/ES-A 24VDC Sink/Source 16points or 16points 21,156,000
FX3U-48MR/ES-A 24VDC Sink/Source 24points Relay 24points 25,793,000
FX3U-48MT/ES-A 24VDC Sink/Source 24points or 24points 26,439,000
FX3U-64MR/ES-A 24VDC Sink/Source 32points Relay 32points 29,661,000
FX3U-64MT/ES-A 24VDC Sink/Source 32points or 32points 30,403,000
FX3U-80MR/ES-A 24VDC Sink/Source 40points or 40points 34,305,000
FX3U-80MT/ES-A 24VDC Sink/Source 40points or 40points 35,557,000
FX3U-128MR/ES-A 24VDC Sink/Source 64points Relay 64points 45,140,000
FX3U-128MT/ES-A 24VDC Sink/Source 64points or 64points 52,335,000
FX3G-14MR/ES-A 24VDC Sink/Source 6points Relay 6points 10,375,000
FX3G-14MT/ES-A 24VDC Sink/Source 64points or 64points 10,375,000
FX3G-24MR/ES-A 24VDC Sink/Source 10points Relay 10points 12,359,000
FX3G-24MT/ES-A 24VDC Sink/Source 10points or 10points 12,924,000
FX3G-40MR/ES-A 24VDC Sink/Source 16points Relay 16points 17,879,000
FX3G-40MT/ES-A 24VDC Sink/Source 16points or 16points 19,919,000
FX3G-60MR/ES-A 24VDC Sink/Source 24points Relay 24points 21,295,000
FX3G-60MT/ES-A 24VDC Sink/Source 24points or 24points 24,473,000


Mã sản phẩm Type FX3U/3G Đơn giá
FX3G-422-BD COMMUNICATION BOARD RS-232C X / O 1,378,000
FX3G-485-BD COMMUNICATION BOARD RS-422 X / O 1,378,000
FX3G-232-BD COMMUNICATION BOARD RS-485/RS422
ANALOG BOARD, 2 Input,
X / O 1,378,000
FX3G-2AD-BD Voltage[0-10V]/Current[4-20mA]
ANALOG BOARD, 1 Output,
X / O 4,606,000
FX3G-1DA-BD Voltage[0-10V]/Current[4-20mA] X / O 4,606,000
FX3G-8AV-BD ANALOG BOARD, 8 Potentiometer Input X / O 1,367,000
FX3G-CNV-ADP CONNECTION ADAPTER X / O 1,755,000
FX3U-232-BD COMMUNICATION BOARD RS-232C O / X 1,359,000
FX3U-422-BD COMMUNICATION BOARD RS-422 O / X 1,359,000
FX3U-485-BD COMMUNICATION BOARD RS-485 O / X 1,359,000
FX3U-USB-BD COMMUNICATION BOARD USB O / X 1,359,000
FX3U-CNV-BD INTERFACE ADAPTER O / X 1,437,000
FX3U-4AD ANALOG MODULE, 4 Analog Input, (15 bit + O / X 18,620,000
FX3U-4DA ANALOG MODULE, 4 Analog Output, (15 bit O / X 20,050,000
FX3U-232ADP-MB COMMUNICATION ADAPTER, RS232 Port O / O 3,868,000
FX3U-485ADP-MB COMMUNICATION ADAPTER, RS485 Port O / O 5,410,000
FX3U-4AD-PT-ADP TEMPERATURE INPUT SPECIAL ADAPTER,4 Analog input O / O 16,610,000
FX3U-4AD-TC-ADP TEMPERATURE INPUT SPECIAL ADAPTER, 4 Analog input O / O 16,610,000
FX3U-4AD-PTW-ADP TEMPERATURE INPUT SPECIAL ADAPTER,4 Analog input O / O 18,159,000
FX3U-4AD-PNK-ADP TEMPERATURE INPUT SPECIAL ADAPTER, 4 Analog input O / O 17,724,000
FX3U-4AD-ADP ANALOG MODULE: 4 Input 0-10VDC/4-20mA ANALOG MODULE: O / O 19,286,000
FX3U-4DA-ADP 4 Output 0-10VDC/4-20mA (12 bit) ANALOG MODULE: O / O 19,556,000
FX3U-3A-ADP 2 Input, 1 Output 0-10VDC/4-20mA (12 bit) DATA LOGGING MODULE O / O 9,996,000
FX3U-CF-ADP
O / X 22,376,000
FX3U-4HSX-ADP POSITIONING CONTROL MODULE, 4 Input, Max 200 KHz O / X 20,952,000
FX3U-2HSY-ADP 2 Output, Max 200 KHz O / X 24,445,000
FX3U-20SSC-H POSITIONING CONTROL BOCK,2 O / X 31,343,000
FX3U-64CCL NETWORK COMMUNICATION MODULE, CC- O / O 12,407,000
FX3U-ENET-L NETWORK COMMUNICATION MODULE, MC Protocol, TCP/IP, UDP O / O 22,376,000
FX3G-5DM DISPLAY UNIT X / O 3,252,000
FX3U-7DM DISPLAY UNIT O / X 4,923,000
FX3U-7DM-HLD DISPLAY UNIT HOLDER O / X 8,066,000
FX3G-EEPROM-32L EEPROM MEMORY, 32k step X / O 4,649,000
FX3U-FLROM-64 FLASH MEMORY, 64K Step O / X 5,588,000
FX3U-FLROM-16 FLASH MEMORY, 16K Step O / X 2,794,000
FX3U-FLROM-64L FLASH MEMORY, 64K Step (with data transfer button incl.) O / X 7,526,000


Mã sản phẩm Input Output Power Supply Đơn giá
2012 (VND)
FX1N-14MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 8points Relay 6points 100-240VAC 10,373,000
FX1N-14MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 8points or 6points 10,373,000
FX1N-24MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 14points Relay 10points 12,034,000
FX1N-24MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 14points or 10points 12,412,000
FX1N-40MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 16points Relay 16points 17,450,000
FX1N-40MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 16points or 16points 19,919,000
FX1N-60MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 24points Relay 24points 20,784,000
FX1N-60MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 24points or 24points 24,473,000
FX1S-10MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 4points Relay 4points 5,823,000
FX1S-10MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 4points or 4points 6,360,000
FX1S-14MR-ES/UL 14VDC Sink/Source 6points Relay 6points 7,188,000
FX1S-14MT-ESS/UL 14VDC Sink/Source 6points or 6points 7,420,000
FX1S-20MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 8points Relay 8points 9,441,000
FX1S-20MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 8points or 8points 9,785,000
FX1S-30MR-ES/UL 24VDC Sink/Source 14points Relay 14points 11,548,000
FX1S-30MT-ESS/UL 24VDC Sink/Source 14points or 14points 11,874,000


Extention unitMã sản phẩm Type FX3U/3G FX1N/1S Đơn giá
FX2N-8ER-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 4 Digial Input 24VDC, 4 Relay O / O O / X 3,252,000
FX2N-8EX-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 8 Digital Input 24VDC O / O O / X 2,710,000
FX2N-16EX-ES/UL EXTENSION MODULE, 16 Digital Input 24VDC O / O O / X 4,352,000
FX2N-8EYR-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 8 Relay Output O / O O / X 3,252,000
FX2N-8EYT-ESS/UL I/O EXTENSION MODULE, 8 Transistor Output 24VDC O / O O / X 3,329,000
FX2N-16EYR-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 16 Relay Output O / O O / X 4,864,000
FX2N-16EYT-ESS/U I/O EXTENSION MODULE, 8 Transistor Output 24VDC O / O O / X 5,027,000
FX2N-32ER-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 16 Digial Input 24VDC, 16 Relay O / O O / X 10,051,000
FX2N-32ET-ESS/UL I/O EXTENSION MODULE, 16 Digial Input 24VDC, 16 Transistor O / O O / X 12,784,000
FX2N-48ER-ES/UL I/O EXTENSION MODULE, 24 Digial Input 24VDC, 24 Relay O / O O / X 13,752,000
FX2N-48ET-ESS/UL I/O EXTENSION MODULE, 24 Digial Input 24VDC, 24 Transistor O / O O / X 17,505,000
FX2N-2DA FX2N/3U ANALOG MODULE, 2 Analog Output, 12 bit O / X X / X 9,235,000
FX2N-4DA FX2N/3U ANALOG MODULE, 4 Analog Output, 12 bit O / X X / X 18,463,000
FX2N-2AD FX2N/3U ANALOG MODULE, 2 Analog Input, 12 bit O / X X / X 8,707,000
FX2N-4AD FX2N/3U ANALOG MODULE, 4 Analog Input, 12 bit O / X X / X 17,143,000
FX2N-8AD FX2N/3U ANALOG MODULE, 8 Analog Input, 15 bit O / X X / X 25,053,000
FX2N-5A ANALOG MODULE, 4 Analog Input (15 bit + sign), 1 Analog Output (12 O / X X / X 25,937,000
FX0N-3A ANALOG MODULE, 2 Analog Input (8 bit), 1 Analog Output (8 bit) O / X O / X 9,613,000
FX2N-2LC TEMPERATURE INPUT MODULE 2 Points O / X X / X 20,235,000
FX2N-1HC HIGH SPEED COUNTER MODULE, 1 Input, Max 50KHz O / X X / X 15,179,000
FX1N-232-BD RS232 INTERFACE BOARD X / X O / O 1,483,000
FX1N-422-BD RS422 INTERFACE BOARD X / X O / O 1,483,000
FX1N-485-BD RS422 INTERFACE BOARD X / X O / O 1,378,000
FX1N-CNV-BD SPECIAL INTERFACE BOARD X / X O / O 1,483,000


Mã sản phẩm Type FX3U/3G FX1N/1S Đơn giá
FX2N-232IF SERIAL COMMUNICATION BOCK, RS-232C, D-SUB connector O / X X / X 22,567,000
FX2N-64CL-M FX1N/2N/3G/3U NETWORK COMMUNICATION MODULE, CC- O / O X / X 10,845,000
FX2N-32CCL FX1N/2N/3G/3U NETWORK COMMUNICATION MODULE, CC- O / O X / X 12,407,000
FX2N-16CCL-M FX1N/2N/3G/3U NETWORK COMMUNICATION MODULE, CC- O / O X / X 12,592,000
FX3U-1PSU-5V POWER SUPPLY UNIT FOR, 25W-24VDC O / O X / X 5,159,000
FX0N-30EC FX EXTENSION CABLE, 30CM O / O O / O 1,205,000
FX0N-65EC FX EXTENSION CABLE, 65CM O / O O / O 1,446,000
FX1N-5DM DISPLAY MODULE, Type 1 X / X O / O 1,780,000
FX-10DM-E DISPLAY MODULE, Type 2 X / X O / O 7,341,000
FX1N-EEPROM-8L MEMORY CASSETTE X / X O / O 2,662,000
FX-USB-AW FX-GOT INTERFACE CONVERTER, USB to RS-422 O / O O / O 7,526,000
FX-232AWC-H CONVERTER, RS-422 to RS-232C X / X O / O 12,822,000
FX1N-2AD-BD 2ch ANALOG INPUT BOARD, 0- 10VDC/4-20mA (12 bit) X / X O / O 5,433,000
FX1N-1DA-BD 1ch ANALOG OUTPUT BOARD, 0-10VDC/4-20mA (12 bit) X / X O / O 5,015,000
FX1N-4EX-BD 4 DIGITAL INPUT EXTENSION BOARD, Sink/Source, 24VDC X / X O / O 2,063,000
FX1N-2EYT-BD 2 TRANSITOR OUTPUT EXTENSION BOARD, 5-30VDC X / X O / O 2,063,000
FX1N-8AV-BD FX1S/1N, 5VDC (8 bit) POSITIONING CONTROL O / X X / X 1,483,000
FX2N-1PG-E MODULE, 1 AXIS O / X X / X 11,905,000
FX2N-20GM MODULE, 2 AXES O / X X / X 40,572,000
FX2N-10PG POSITIONING CONTROL BOCK,1 Controlable axe, Max 1 MHz O / X X / X 15,755,000
FX2N-1RM-E-SET Controlable axes O / X X / X 34,743,000


 

bep tu nhat - tu lanh hitachi nhat- voi nuoc toto- voi nuoc toto nhat- sen cay nhiet do- sen tam nhiet do- in tem bao hanh

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

BỘ PHẬN KINH DOANH
 
Mr.Ngọc 098 841 3246

Mr.Đạo 096 750 1033

Mr.Tuấn 093 683 1512

Ms.Linh 097 576 3681
 
Mr.Trung 093 650 3386

HỖ TRỢ KĨ THUẬT

Mr.Quảng 094 537 0838
Mr.Bắc 098 975 2033
 

 

FACEBOOK HOPLONG

 

 

Sảm Phẩm IDEC

Sản Phẩm Mitsubishi

Sản Phẩm Omron

Catalog_-_hoplongtech_-w.jpg
Content View Hits : 2406331
01556088
TodayToday19
YesterdayYesterday94
This MonthThis Month2464

  Sửa PLC - HMI     Mitsubishi, Omron, Siemen, Ls, Panasonic, Delta, Fuji, Idec ...
 Sửa Chương Trình  Sửa Màn Hình HMI
 
SỬA BIẾN TẦN
     
Sửa Biến Tần Mitsubishi
Sửa Biến Tần Omron
Sửa Biến Tần Hitachi
Sửa Biến Tần Teco
Sửa Biến Tần Fuji
Sửa Biến Tần Delta
Sửa Biến Tần Huyndai
Sửa Biến Tần Emerson
Sửa Biến Tần Siemens
Sửa Biến Tần Danfoss
Sửa Biến Tần Invt
Sửa Biến Tần Yaskawa
Sửa Biến Tần ABB
Sửa Biến Tần Schneider
Sửa Biến Tần Ls
Sửa Biến Tần Other
 
Sửa Servo Amplifier
 
 
Sửa Servo Amplifier Mitsubishi
Sửa Servo Amplifier Fuji
Sửa Servo Amplifier 
Sửa Servo Amplifier Yaskawa
Sửa Servo Amplifier Panasonic
Sửa Servo Amplifier 
Sửa Servo Amplifier Keyence
Sửa Servo Amplifier Delta
Sửa Servo Amplifier Other